Integritetspolicy

 

Behandling av personuppgifter

Registrering och hantering av personuppgifter sker vid beställning av produkter/tjänster samt vid löpande drift och administration. Uppgifterna hanteras och lagras ändamålsenligt för att kunna leverera produkter/tjänster.

Alla personuppgifter vi registrerar används endast för internt bruk och bevaras i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Tillgång till personuppgifter ges och innehas endast av de medarbetare som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sitt arbete.

Beroende på ändamål registreras namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer/personnummer, och e-post.

Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part, om ej lag eller t.ex. polisärende kräver det.

Registrerade har rätt att begära ändring av personuppgifter, kontakta oss så hjälper vi dig. Som kund hos oss har du rätt att begära ut ett registerutdrag. Denna begäran görs skriftligen till bolaget.